2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU RED EDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARI İLE BAŞVURUSU DAHA ÖNCEDEN KABUL EDİLDİĞİ HALDE YEMİNE KATILAMAYANLARA İLİŞKİN DUYURU

1) 26/12/2017 tarihli ve 01/02/2018 tarihli duyurularımızda başvurusu red edilenlerin yapmış oldukları itirazlar ile ilgili olarak, Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde itirazı RED edilenler, EK-2 de ilan edilmiştir. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu 15/1. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 28/2 maddesi gereğince ilanın yapıldığı 16/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Bursa İdare Mahkemesine dava yolu açıktır.

2) 26/12/2017 tarihli ve 01/02/2018 tarihli duyurularımızda başvurusu red edilenlerin yapmış oldukları itirazlar ile ilgili olarak, Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde itirazı KABUL edilenler, EK-1 de ilan edilmiştir.

3) Bilirkişilik Dairesi Başkanlığınca 09/03/2018 tarihinde yapılan "2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU" ekinde Ek-1 ve Ek-2 cetvelleri yayınlanmış olup,  buna göre  UYAP'ta yeni güncelleme işlemi yapılacağından, NİHAİ LİSTEMİZ, yapılacak olan bu güncelleme işlemi sonrasında, daha önceden bilirkişiliğe kabul edilmiş olanlar da dahil olmak üzere listeye dahil edilmiş tüm bilirkişilerin uzmanlık alanlarının yeniden gözden geçirilmesi ve bilirkişiler tarafından alt uzmanlık alanlarının güncellenmesi talebine ilişkin dilekçelerin tümüyle değerlendirilmesi işleminden sonra yayınlanacaktır.

4) 26/12/2017 ve 01/02/2018 tarihlerinde yapılan ilanlar ile 2018 Yılı Bilirkişilik Listesine kabul edildikleri belirtildiği halde, her ne sebeple olursa olsun DAHA ÖNCEDEN  YEMİN TÖRENİNE KATILAMAYANLAR, EK-3 de ilan edilmiştir.
BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER İLE DAHA ÖNCE KABUL EDİLDİKLERİ HALDE YEMİN EDEMEYENLER İÇİN YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

5) Bu gün tarihli yayınlanan Ek-1 Kabul Listesinde yer alanlar ile Ek-3 listesinde yazılı olan daha önce her ne sebeple olursa olsun yemin etmeyen kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bilirkişilik Bölge Kurulumuz ya da bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 20-21/03/2018 tarihlerinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup, yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

6)  Aşağıda Ek-1 ve Ek-3 listesinde isimleri yazılı bulunan kişiler, kendilerine en yakın yer İlk Derece Adli Yargı Komisyonu neresi ise (Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Kişinin belirtilen tarihler içersinde yemin etmek için bölgemiz içersinde bulunan herhangi bir İlk Derece Adli Yargı Komisyonuna başvurması halinde, Adli Yargı Komisyonu tarafından kişinin ilanımızda yayınlanan Ek-1 ve Ek-3 listesinde yer aldığının belirlenmesi, bu kişinin yemini yaptırılması için yeterli olacaktır.

7) Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

8) Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

9) Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yeminleri, yukarıda belirtilen 20-21/03/2018 günü saat 10:30-11:00 arasında "Gaziakdemir mah. Mudanya Cad. No:4 Osmangzi / BURSA" adresinde bulunan Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin yemekhane salonunda yapılacaktır. Farklı komisyon çevresinde olsalar bile bu ilana ilişkin kabul listesinde yer alan bilirkişilerin Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacak yemin töreninde hazır bulunmaları durumunda yemin törenine katılmaları mümkündür.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 16/03/2018

EK1 İtirazları Kabul Edilenler.

EK2 İtirazları Red Edilenler.

EK3 Daha Önce Kabul Edilip Yemin Etmeyenler.SİTEMİZİ
 
2017 | Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Çankaya/ANKARA