Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 Yılı İlk Başvurularda Eksiklik Duyurusu
20.05.2022

TC.

BURSA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI 

Kurulumuzun 16.05.2022 tarih ve 2022/11 sayılı toplantısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.03.2022 tarihinde yayımladığı 2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları için Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru ile 04.03.2022 ile 13.03.2022 tarihleri arasında yapılan Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde,

1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanların  başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek web sitemizde bulunan sorgulama sayfasında başvurucuların bilgisine sunulmuştur. İlgililer başvurularındaki eksikliklerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle açılacak ekrandan öğrenebileceklerdir. 

2. Bilirkişilik başvurusunda bulunup başvuru evrakında eksik belgeleri bulunanların, eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi https://bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 20.05.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir.

4. Bilirkişilik başvurularının eksik evrak yönünden incelenmesi, başvurucunun UYAP sisteminden seçmiş olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminden seçilmiş olan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır. 

5. Sorgulama sayfasında  ismi bulunmayan başvurucuların, herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

6. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik  belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir. (Yenileme talebinde bulunanlar bu işlemleri yapmayacaklardır. )

7. “Diğer Belgeler” ve "Genel Talep Dilekçesi" sekmelerinden isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, yasaklılık cezası bulunmadığına dair yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmelerden gönderilecektir.

8. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar  başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evraklarının içerikleri açısından ve taleplerin uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilme yapılmamıştır. Bu kişilerin başvuruları eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecektir. Ayrıca eksik bilgi ve belgesi bulunmadığı tespit edilenlerin başvurularının kabul edileceği veya eksik bilgi ve belgesini tamamlayanların, başvurularının kabul edileceği yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir.

9- Yapılan inceleme ve değerlendirme sadece ilk kez başvuru yapanların eksik belgelerine yöneliktir; yenileme talebinde bulunanlara  ait incelemeler ise  halen devam etmekte olup; yenileme taleplerine  ait ilan ayrıca yapılacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  20/05/2022

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

Telefon

(0224) 233 40 33

E-Posta

bursabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu