Konkordato Komiserliği Başvurusu Reddedilenlerin İtiraz Usulü

   25/12/2020 tarihinde yayınlanan Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçlarına ilişkin duyuruda başvuruları reddedilen ilgililerin iş bu karara karşı, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi uyarınca internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Adalet Bakanlığı aleyhine Bursa İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi, idari dava açmadan önce yine aynı sürede idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için bölge kurulumuza UYAP üzerinden başvurabilecekleri ilan edilmiştir.


  Bu kapsamda UYAP Vatandaş Portal üzerinden Konkordato Komiseri başvuru ekranı 25.12.2020 tarihi itibariyle aktif edilmiş olup;  UYAP Vatandaş Portal üzerinden Konkordato Komiseri başvuru ekranına girilerek  "Diğer Belgeler" evrak gönder seçeneği kullanılarak itirazlar gönderilebilecektir.
  İtiraz dilekçelerini ibraz etmek için Bölge Kurulumuza bizzat gelinmesine gerek yoktur.

  Bilgilerinize sunulur.

  Adres

  Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

  Telefon

  (0224) 233 40 33

  E-Posta

  bursabbkisaretadalet.gov.tr