Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru
20.09.2023

30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Komiserin nitelikleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı)  bendinde "Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak." komiserliğe başvuruda aranan nitelikler arasında sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin  "Yenileme eğitimi" başlıklı 11 inci maddesinde," (1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır."
 hükmü yer almaktadır. 

 Konkordato komiserliği başvurularına esas olmak üzere 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren konkordato komiserliği temel eğitimleri ve yenileme eğitimleri başlatılacak olup eğitimler daha sonra ilan edilecek olan konkordato komiserliği başvurularının son gününe kadar devam edecektir.
 
Bu itibarla; 

Eğitim kuruluşlarının eğitim planlarını, eğitimci ve katılımcı  bilgilerini Bilirkişilik Daire Başkanlığı Eğitim Portalı (Bidep) üzerinden onaya göndermeleri ve halihazırda listelerde kayıtlı komiserlerin tekrar başvuru yapabilmeleri için yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 

Kamuoyuna duyurulur.

Adres

Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

Telefon

(0224) 233 40 33

E-Posta

bursabbkisaretadalet.gov.tr