Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ İTİRAZ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
14.02.2024

 T.C.
 BURSA
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ İTİRAZ  BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN 
DUYURU

1.2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesince konkordato komiserleri listesinin oluşturulması için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12.10.2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 30 Ekim - 13 Kasım 2023 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden konkordato komiserliği yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2.Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 01.12.2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile;  Daire Başkanlığına ve bilirkişilik bölge kurullarına gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi sonucunda konkordato komiserliği listelerinde kayıtlı olup eğitimlerinin bittiği 13 Kasım 2023 tarihine kadar yenileme eğitimi alanlardan çeşitli nedenlerle başvuru yapamayanlar ile başvuru yaptığı halde eksik evrakı bulunan kişiler için başvuru ve yenileme talep ekranlarının 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında tekrar açılmasının uygun görüldüğü ilan edilmiştir.

3.Başvuru sonuçları 05/01/2024 tarihinde ilan edilmiş, başvuru sonuçlarına karşı 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurulumuza itirazda bulunulabileceği bildirilmiştir.

4-Yapılan itirazlar 12/02/2024 tarihinde Kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. İtirazları haklı görülerek başvuruları KABUL edilen kişiler Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmişlerdir.

5-Konkordato komiserliği İTİRAZ başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından sorgulama ekranına T.C kimlik numarası, Doğum Tarihi (gün.ay. yıl) ve Güvenlik kodu girilerek sorgulanabilir. 

6-Bölge Kurulumuzun işbu ilanına ilgililer tarafından 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15/1 Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde Bursa İdare Mahkemelerinde dava açılabilir. 


İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  14/02/2024

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

Telefon

(0224) 233 40 33

E-Posta

bursabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu