Reklam Yasağına İlişkin Duyuru
  28.06.2019

  REKLAM YASAĞINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

   

  Bilirkişilik Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince yasaklanmış olmasına rağmen Bursa Bilirkişilik Listemizde kayıtlı bazı bilirkişilerin, adli mercilerde yaptığı bazı görüşmelerde, bilirkişilik görevi alabilmek adına bilirkişilik yaptığını ön plana çıkaran kartvizit, broşür vb. evrak dağıttığına dair alınan duyumlar ile ilgili neler yapılması gerektiğinin değerlendirilmesi şeklinde oluşturulan gündem maddesi çerçevesinde yapılan değerledirmede;
  Bilindiği gibi "bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulması" amacıyla çıkartılan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 24/11/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş; 6754 sayılı yasanın 18. maddesine dayanılarak da bu kanunun uygulanmasına dair Bilirkişilik Yönetmeliği çıkartılmıştır.
  Bilirkişilik Yönetmeliğinin "Reklam Yasağı" başlığını taşıyan 14.maddesi şekildedir:
  " MADDE 14- (1) Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her
  türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır.
  (2) Bilirkişi; bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza gösteremez. Ancak, bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı soyadı ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.
  (3) Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz."
  Bu maddeye göre bilirkişilerin tabi oldukları reklam yasağının çerçevesi çizilmiş olup, yasaya dayanılarak çıkartılan ilgili yönetmelik gereğince, bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması, bu çerçevede bilirkişilik ünvanı ile bilirkişilik siciline kayıtlı olduğunu gösteren kartvizit, broşür vb. döküman dağıtması yasaklanmıştır.
  Yukarıda belirtilen türden reklam yasağına aykırı bir eylem ve tutum ile karşılaşılması durumunda, Bilirkişilik Bölge Kurullarınca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 14. maddesi gereğince, re'sen yada şikayet üzerine disiplin soruşturması açılabileceği ve neticede kanunun verdiği yetki çerçevesinde bir yaptırım ile karşı kaşıya kalınabileceği ihtimaline binaen, böyle bir duruma maruz kalınmaması bakımından gerekli hassasiyetin özenle gösterilmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.28/06/2019

  Adres

  Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

  Telefon

  (0224) 233 40 33

  E-Posta

  bursabbkisaretadalet.gov.tr